Home
Wie zijn wij
Programma
Projecten
Contact


Project:   "Where have all the young girls gone?" Zuidelijk Afrika 2012

Gelijkheid in het onderwijs
Het derde millenniumdoel gaat over de rechten van vrouwen. Mannen en vrouwen hebben formeel dezelfde rechten. Dit is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. In de praktijk blijkt dit echter niet voldoende om achterstelling van vrouwen tegen te gaan.

Zo gaan er in veel arme landen minder meisjes naar school dan jongens. Meisjes worden vaak niet naar school gestuurd omdat de ouders dit niet nuttig vinden. Ze gaan er vanuit dat het niet nodig is omdat ze later toch zullen trouwen en kinderen krijgen. Een andere reden om meisjes thuis te houden is omdat ze mee moeten helpen in het huishouden. De doelstelling onder het derde millenniumdoel is daarom dat in 2015 er net zoveel meisjes als jongens naar school zouden moeten gaan, op zowel basis-, middelbaar als hoger onderwijs.

Meer meisjes naar school
Het percentage meisjes dat naar de basisschool gaat ten opzichte van het percentage jongens is toegenomen van 87 procent in 1991 tot 96 procent in 2008. Vooral in Zuid-Azië is veel vooruitgang geboekt. De doelstelling van 100 procent (de VN houdt een marge aan van 97-103 procent) lijkt in veel regio's gehaald te gaan worden. In Sub-Sahara Afrika en West-Azië (beide 90 procent) is de achterstand van meisjes nog het grootst.

The girlt effect: The clock is ticking

 

c v
p h
a s
d f
g j
k jouw afbeelding?