Home
Wie zijn wij
Programma
Projecten
11-11-2014
Contact

Both Sides Now

In 2007 hoorden we over jongerenprojecten van Buitenlandse Zaken die het zo belangrijk vond dat jongeren meer kennis kregen over ontwikkelingssamenwerking dat zij organisaties de mogelijkheid gaven uitwisselingsprogramma's op te zetten, die voor een groot deel gesubsidieerd werden door Xplore, jongerenorganisatie van Buitenlandse Zaken. Met als doel dat de jongeren hun opgedane ervaringen gingen delen met anderen.Wij vonden dit een fantastisch idee en richtten Both Sides Now op, onderdeel van het Maartenscollege. Inmiddels hebben we 5 projecten gedraaid.In 2010 werd de subsidiekraan dichtgedraaid, maar wij waren zo onder de indruk van het programma dat wij doorgegaan zijn. De thema's van de projecten hebben te maken met de millennium doelstellingen.

Begeleiders:
Aagje Verkerk: oud docent Engels en conrector van het Maartenscollege. 
Ineke van den Berg: docent geschiedenis en counselor
Jaap Karsten: kinderarts en o.a. werkzaam bij Artsen zonder Grenzen
Karel Karsten: docent economie en decaan.

Missie

Middelbare scholieren in Nederland en de Ontwikkelingslanden helpen de wereld te zien als een plaats die zijzelf kunnen scheppen en veranderen en niet als een starre verdeling tussen het Rijke Westen en de Arme Derde Wereld, waarbij het toeval van de geboorteplek het toekomstperspectief bepaalt. Toegang tot onderwijs en bescherming tegen ziektes voor kinderen is overal ter wereld haalbaar.

Visie

Kennis is een machtig wapen om de toekomst (niet alleen je eigen) te creëren of te veranderen. Tijdens de middelbare schooljaren nemen de meeste scholieren hier belangrijke beslissingen over hun eigen toekomst en indirect bepalen zij mede de toekomst van hun leeftijdsgenoten in de Derde Wereld. Het is daarom belangrijk dat zij een goede kennis hebben van de situatie waarin hun leeftijdsgenoten daar verkeren. Dit geldt zowel voor de Nederlandse scholier als de buitenlandse scholier. De eerste leert dat toegang tot onderwijs en bescherming tegen ziektes elders in de wereld bedreigde of vrijwel onhaalbare doelen zijn. De tweede ziet met eigen ogen dat toegang tot onderwijs en gezondheid elders in de wereld een vanzelfsprekende zaak is.

Strategie

Tijdens het verblijf in het andere land maakt de Nederlandse scholier nader kennis met (in Nederland al besproken) situatie van leeftijdsgenoten in een ontwikkelingsland. Er is van te voren contact met een geselecteerde “buddy”, hiermee wordt tijdens het bezoek verder mee opgetrokken (samen naar school, kennismaken met huisgenoten en eventueel logeren in het dorp).
Tijdens dit verblijf is er achtergrondprogramma over de lokale situatie en informatie of gezamenlijk bezoek aan lokale projecten die tot doel hebben een gunstige verandering op korte dan wel lange termijn:
1. in de toegang tot onderwijs en/of
2. in de kans om gezond te blijven.
Tijdens zijn verblijf bediscussiëren de “buddy’s” gezamenlijk of groepsgewijs de oplossingen.
Na zijn terugkomst creëert de Nederlandse student draagvlak voor deze oplossingen en blijft dit actief ondersteunen.

De Both Sides Now reizen in beeld